Tel. 02-574-0555, 02-574-6556, 02-984-4568
info@dental-tmd.com | facebook

วิธีใช้เครื่องมือปรับตำแหน่งขากรรไกร บางกอกสปลิ้นท์ (THE BANGKOK SPLINT)

(Mandibular Repositioning Splint)

โดยสรุป คนไข้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และการสบฟัน บางส่วน(อาจถึง 50 %) มีอาการ Migraine ร่วมด้วย คนไข้ประเภทนี้รักษาให้หายได้โดยการให้การรักษา ระยะที่ 1 ด้วย Mandibular Repositioning Splint (Jaw Orthopedic treatment) ที่ผมได้ทำการออกแบบเอง เรียกว่าThe Bangkok Splint และตามด้วย การรักษา ระยะที่ 2 ทันตกรรมจัดฟันได้ผลทุกราย อาการดีขึ้นตั้งแต่ระดับ 75% จนถึงหายขาด ขึ้นกับว่าคนไข้ท่านนั้นทิ้ง ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และการสบฟัน ไว้นานเท่าใด

The Bangkok Splint หรือ Mandibular Repositioning Splint เป็นเครื่องมือประเภท (Jaw Orthopedic treatment) การสร้าง เป็นไปตามหลักการ Stretching and Healing by natural power.
Splint เป็นเครื่องมือที่ทันตแพทย์ ใช้แก้ไข ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เช่น การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ มีเสียงผิดปกติขณะอ้า และ หุบปาก (Clicking) การเคลื่อนไหวไม่ราบรื่น มีการสะดุด เบี้ยวไปทางซ้ายหรือขวา อ้าปากได้น้อย บดเคี้ยวอาหารไม่ได้ กัดไม่ได้ เจ็บที่บริเวณข้อต่อขากรรไกรทันที คนไข้ที่มีอาการเหล่านี้จะดีขึ้นภายใน 48 ชม. หลังจากใส่ Splint แต่ถ้าท่านทิ้งอาการเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ข้อต่อขากรรไกร มีการเสื่อมสลายไปมากแล้ว โอกาสหายก็จะน้อยลง (อ่านเรื่องเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลง การเสื่อมภายใน ของข้อต่อขากรรไกร ที่ไม่ได้รับการรักษา เพิ่มเติม)
Splint ถูกสร้างด้วยหลักการทาง Orthopedics คือ Stretching ตัวข้อต่อขากรรไกร ให้ลงล่าง และไปด้านหน้า เพื่อ
1. ลดแรงกด (Loading ) ทำให้ หมอนรองกระดูก หรือ Discs ที่อยู่ระหว่าง ข้อต่อขากรรไกร และเบ้ากระดูก สามารถจัดวางตำแหน่งที่ถูกต้องได้ ทำให้ ข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนไหว (Jaw mechanics) ได้อย่างราบรื่น และทำงานร่วมกับ หมอนรองกระดูกได้เหมือนเดิม ไม่มีเสียงดังผิดปกติอีกต่อไป
2. ทำให้ ระบบ capillaries ที่อยู่หลัง ข้อต่อขากรรไกร สามารถพองตัวได้ ทำให้ เนื้อเยื่อในบริเวณนั้น มี Healing by natural power เกิดขึ้น
3. ทำให้ ระบบประสาท ที่อยู่หลัง ข้อต่อขากรรไกร ไม่ถูกกด ทำให้หายเจ็บปวด ภายใน 24 ชม. หลังจากที่ใส่ Splint
จากการทำการรักษาคนไข้กลุ่มนี้มานานถึง 34 ปี 1978-2012 ผมขอสรุปว่า คนไข้ที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร TMD และ Migraines จะมีความผิดปกติของการสบฟันร่วมด้วยเสมอ มีการสูญเสียฟันกรามหลักๆไปก่อนหน้านี้ และไม่ได้รับการดูแล ดังนั้นต้นเหตุก็คือ การสบฟันที่ผิดปกติ Malocclusion นั่นเอง จากการรักษาโดยการใส่ The BKK Splint , การกรอฟันแต่งฟัน เพื่อปรับการสบฟัน มิให้มีการสบกระแทกขณะบดเคี้ยว การจัดฟัน Orthodontics ให้มีการสบฟันที่ถูกต้อง ( Functional Occlusion with Centric Stop and Canine Guidance) จัดให้มีการเคลื่อนที่ของข้อต่อขากรรไกรในแบบค้ำยัน 3 จุด (Tripodization) คือไม่มีการกระแทกของฟันหลัง ในขณะที่ยื่นคาง (Protrusion) มีการสบที่ฟันกัดหน้า 1 จุด ไม่มีการกระแทกของฟันหลังขณะ เยื้องขากรรไกรไปทางซ้ายและขวา (Lateral movement) เรียกกันว่า การสบฟันแบบปกติ หรือ Class I Molar and Canine relationship with Bilateral Symmetrical Canine Guidance การเคลื่อนไหวของข้อต่อขากรรไกร การอ้า และหุบปากจะต้องราบรื่นปราศจากการกระตุก หรือเบี้ยว และ เงียบปราศจากเสียง (Smooth and Silent)

ข้อปฏิบัติสำหรับคน ไข้ที่ใช้เครื่องมือปรับตำแหน่งขากรรไกร ( The BKK Splint Therapy )
1. ใส่เครื่องมือ Splint โดยไม่ถอดออกเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับเครื่องมือจากทันตแพทย์ ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและแปรงฟัน
2. หลังจาก 48 ชั่วโมง ใส่เครื่องมือ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ขณะที่ท่านใส่เครื่องมือ ร่างกายจะทำการรักษาตัวเอง เพราะข้อต่อขากรรไกรจะถูกดึงให้ยืดออก (Stretching) หากไม่ใส่เครื่องมือร่างกายจะทำการรักษาตัวเองไม่ได้ เพราะยังคงมีแรงกด หรือ แรงกระแทกเข้าสู่ข้อต่อขากรรไกรอย่างต่อเนื่อง
3. อาจมีน้ำลายออกมากกว่าปกติ ซึ่งถือเป็น เรื่องธรรมดา และจะค่อยๆลดน้อยลง เป็นลำดับ จนเป็นปกติ
4. ขณะ แปรงฟัน ให้ใช้แปรงและยาสีฟัน ทำความสะอาดเครื่องมือด้วย ท่านไม่จำเป็นจะต้องซื้ออุปกรณ์พิเศษ
5. หากล่องสบู่ไว้ใส่เครื่องมือ Splint เมื่อไม่ใช้ เพื่อป้องกันการชำรุดเสีย หาย
6. อย่าใช้กระดาษชำระ กระดาษเช็ดปากห่อเครื่องมือ เพราะอาจจะทิ้งไปโดยไม่ตั้งใจ
7. เครื่องมือ BKK Splint เป็นของมีค่าต้องใช้การผลิตที่ยุ่งยาก โปรดรักษาให้อยู่ในสภาพดี อย่าให้สูญหาย
8. ท่านอาจต้องใช้เครื่องมือนี้ เป็นเวลา 3-6 เดือน แล้วจึงจะรับการรักษาขั้นต่อไป เช่น ทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ( ใส่ฟัน )หรือทันตกรรมจัดฟัน และ/หรือ ศัลยกรรมจัดฟัน ในบางรายที่นอนกัดฟัน ท่านอาจจะต้องใส่เครื่องมือ Splint นี้ถึง 12 เดือน
ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร เช่น Clicking บางรายอาจไม่สามารถทำการรักษาให้หายขาดได้ เพราะท่านทิ้งปัญหาไว้นาน ระยะเวลาที่เป็นมาแล้วในอดีตทำให้ พยาธิสภาพพัฒนาตัวเองไปอยู่ใน ระดับสูง
อาจถึงขั้นมีการละลายของข้อต่อขากรรไกร แต่ท่านจะรู้สึกดีขึ้นจากเดิมมาก

เมื่อ หายแล้วและเลิกใส่ Splint อาการก็อาจจะกลับมาอีก ดังนั้นจึงควรได้รับการรักษาโดย Phase II เช่น การจัดฟันต่อเพื่อขจัดสาเหตุ (การสบ ฟันที่ผิดปกติ) และจัดให้มีเสถียรภาพในการสบฟัน


หมายเหตุ การสบฟันที่ผิดปกติ (Malocclusion) เป็นสาเหตุหลักของ ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร และ ไมเกรน


ทพ. ชวาล สมศิริ
See our web site: www.dental-tmd.com
2012.06.21

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...