Tel. 02-574-0555, 02-574-6556, 02-984-4568
info@dental-tmd.com | facebook

วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง

สำหรับผู้ที่รับการรักษาโดยใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น

เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น ที่ใส่อยู่ในปากของท่าน จะทำให้เกิดลักษณะ ของหิ้งที่เก็บสะสมเศษอาหารได้ดีมาก จุลินทรีย์ หรือ Bacteria ในช่องปากจะเข้าทำปฏิกิริยากับเศษอาหาร และเปลี่ยนเป็นกรดภายใน 5 นาที

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาความสะอาดของช่องปากให้ดีที่สุด ตลอดระยะเวลา ที่ทำการรักษาโดยใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น

การแปรงฟันที่จะกล่าวต่อไปนี้
ถูกพัฒนาขึ้นโดยทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ
เรียกว่า 22x22x22

 

  • 2 หมายความว่า ให้แปรงฟันด้วยน้ำเปล่า 2 นาที ท่านจะต้องอมน้ำไว้ในปากตลอดเวลาที่ แปรงฟัน เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายแผ่นคราบจุลินทรีย์ (ขี้ฟัน) หรือ Plaque ที่ดีที่สุด
  • 2 หมายความว่า ให้แปรงฟันทีละ 2 ซี่ ท่านจะต้องจับแปรงและเคลื่อนหมุนมือเป็นวงกลมเล็กๆ ถ้าท่านแปรงฟันทีละ 4-6 ซี่ ท่านจะเลื่อยบริเวณคอฟัน และเกิดอาการเสียวฟัน เพราะคอฟันกร่อน ในเวลาต่อมา
  • 2 หมายความว่า ให้แปรงฟัน 2 รอบ คือ จากซ้ายไปขวา และแปรงกลับจากขวาไปซ้าย
  • 2 หมายความว่า ให้แปรงฟันด้านนอก 2 รอบ คือ ครั้งแรกวางขนแปรงเฉียง ทำมุมประมาณ 45 O จากบนลงล่าง ให้ขนแปรงสอดเข้าไปใต้ลวดจัดฟัน เมื่อแปรงจบแล้ว แปรงครั้งที่ 2 วางขนแปรงเฉียง ทำมุมประมาณ 45 O จากล่างขึ้นบน ให้ขนแปรงสอดเข้าไปใต้ลวดจัดฟัน แปรงจนครบรอบ
  • 2 หมายความว่า ให้แปรงทั้งฟันบนและล่าง ทั้งด้านนอก และด้านใน
  • 2 หมายความว่า ให้แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ท่านชื่นชอบอีก 2 นาที

การแปรงฟัน ด้านใน (ด้านลิ้น) ท่านจะต้องจับแปรงและเคลื่อนหมุนมือเป็นวงกลมเล็กๆ แล้วหมุนข้อมือปัดขนแปรงขึ้นข้างบน จากเหงือกขึ้นสู่ตัวฟัน

การแปรงฟัน ด้านกัด (ด้านบน) ท่านสามารถ จับแปรงเคลื่อนแปรงถูเข้าออกได้ ตามสะดวก

ถ้าท่านแปรงฟัน ทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นของท่าน จะให้ความมันเงางามเหมือนวันแรกที่ใส่ เรียกสภาวะนี้ว่า Plaque free

ถ้าท่านแปรงฟัน ทำความสะอาดแล้ว แต่เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นของท่าน ไม่ส่งประกาย ไม่มีความมันเงางามเหมือนวันแรกที่ใส่ แสดงว่า ยังคงมีเศษอาหาร และแผ่นคราบจุลินทรีย์ (ขี้ฟัน) หรือ Plaque ติดอยู่ เมื่อทิ้งไว้นานๆ หรือเมื่อถึงวันที่ทันตแพทย์ถอดเครื่องมือออก ท่านจะพบว่าฟันของท่านมีรูผุหลายแห่ง ซึ่งทันตแพทย์ไม่สามารถรับผิดชอบในจุดนี้ได้

ท่านคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบทำความสะอาดฟัน และเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่นของท่าน

การใช้ไหมขัดฟัน หรือ Dental Floss สำหรับผู้ที่รับการรักษาโดยใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น

แม้ว่าท่านจะมีเครื่องมือทันตกรรมจัดฟันชนิดติดแน่น ใส่อยู่ในปากของท่าน ท่านก็ยังสามารถ ใช้ไหมขัดฟัน หรือ Dental Floss ได้ เพียงแต่ท่านต้องมีความต้องการที่จะใช้มัน

ไหมขัดฟัน หรือ Dental Floss ช่วยทำความสะอาดซอกฟันโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆจะเทียบได้ โดยเฉพาะใต้เหงือก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือก(Subgingival Plaque) สะสมอยู่ อันเป็นตัวการทำให้เกิดเหงือกอักเสบ หรือในรายที่เป็นมากๆ จะขยายตัวเป็นฝีที่เหงือก (Periodontal Abscess)ได้ เมื่อถึงจุดนี้ ทันตแพทย์ไม่สามารถให้การรักษาต่อได้ ต้องยุติลงชั่วคราว เอาเครื่องมือจัดฟันออก ให้การรักษาเหงือกอักเสบจนหายเสียก่อน จึงจะสามารถให้การรักษา ทันตกรรมจัดฟันต่อไปได้ นั่นคือการรักษาของท่านจะต้องใช้เวลามากขึ้นอย่างน้อย 4 เดือน

โดยมากทันตแพทย์แนะนำให้ใช้ ไหมขัดฟัน ชนิดพิเศษ Super Floss เนื่องจากท่านสามารถสอด Super Floss เข้าไปในระหว่างซอกฟัน หรือใต้ลวดจัดฟันได้ง่ายกว่า

หากท่านใช้ ไหมขัดฟัน ชนิดมาตรฐาน Standard Dental Floss ท่านควรมีเครื่องช่วยสอดไหมขัดฟัน ที่เรียกว่า Floss Threader

วิธีทำ ยืนอยู่หน้ากระจก และ เริ่มฝึกทำในฟันหน้าล่างก่อน เพราะจะง่ายกว่าในทางปฏิบัติ

1. สอด Super Floss เข้าไปในระหว่างซอกฟัน หรือใต้ลวดจัดฟัน

2. พันปลายทั้งสองของ Super Floss ด้วยนิ้วกลาง หมุนพันรอบนิ้วประมาณ 2-3 รอบให้แน่น
ควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยนิ้วชี้ และ หัวแม่มือ ให้นิ้วชี้นิ้วหนึ่งอยู่ในปาก

3. โอบปลายทั้งสองของ Super Floss รอบตัวฟันไปทางซ้ายพร้อมกัน แล้วขัดเหมือนขัดรองเท้า 10 ครั้ง บังคับให้ Super Floss ลงไปใต้เหงือกด้วย

4. โอบปลายทั้งสองของ Super Floss รอบตัวฟันไปทางขวาพร้อมกัน แล้วขัดเหมือนขัดรองเท้า 10 ครั้ง บังคับให้ Super Floss ลงไปใต้เหงือกด้วย

5. ขณะทำให้นิ้วชี้ข้างหนึ่งอยู่ในปาก นิ้วชี้อีกข้างหนึ่งอยู่นอกปาก เพื่อให้สามารถวาง ตัว Super Floss ได้ในแนวระดับ (horizontal)

6. ทำเช่นนี้ทุกซอกฟัน ทั้งในฟันหน้า และฟันหลัง

7. การใช้ไหมขัดฟันต้องการการปฏิบัติบ่อยๆ ฝึกบ่อยๆ ท่านจะเกิดทักษะในการใช้ และคล่องมือขึ้นเรื่อยๆ และลดเวลาที่อยู่หน้ากระจกได้เอง

 

ที่สำคัญท่านต้องมีความพยายาม

 

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...