The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club

ขอเสนอ  Short Tutorial Course Open สำหรับทุกท่าน

Series 3 Nonsurgical Treatment of Class III Malocclusion and Dentofacial Deformities  (เวลา 3 วัน)

WHO need this short tutorial course?
Course ระยะสั้นนี้ เหมาะสำหรับใคร?

Course ระยะสั้นนี้ เหมาะสำหรับคุณหมอที่มีประสบการณ์ ได้เรียน orthodontic training มาจากสำนักอื่นแล้ว มี orthodontic background แต่จับใจความไม่ได้ และได้ทำการรักษาคนไข้ตามแบบที่เรียนมา แต่ไร้หลักสูตรมาได้ระยะหนึ่งแล้ว  ไม่กล้ารับ Case Class III รับมาแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ  จบ case ไม่ลง  หรือไม่สวย complications มากมาย และท่านอาจไม่กล้าถาม Guru ของท่าน
Guru ของท่านไม่เคยสอน Jaw Orthopedics ไม่เคยสอน TMD treatment  แม้แต่แผนกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยของรัฐทั้งของไทย และอเมริกา มีนโยบายว่าให้รอจนคนไข้หมด growth แล้วจึงจะทำการรักษาโดย จัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร   course นี้ เราจะพิสูจน์ ว่าจะได้ผลอย่างไร กับการรักษาทั้ง 2 แบบของเรา

CONTENTS:
Day 1. Class III Early treatment,การใช้ Orthopedic Force 1.0-2.0 Kg
ถ้ารอจนคนไข้หมด growth รับรองได้ผ่าทุกราย
X-bite & Maxillary Canine Problems which come along

Day 2. คนไข้ Class III มีปัญหา TMD Clicking เพราะมี Molar Fulcrum
คนไข้ Class III Borderline cases
How to use Skeletal Base Ratio เพื่อประกอบการตัดสินใจ
Limitation Of Camouflage Treatment & Tooth Extraction
in Class III

Day 3. Non-Surgical Orthodontics in Class III Dentofacial Deformities.

สถานที่: The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club
28/111 ถนน แจ้งวัฒนะ  ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

จัดเมื่อใด:
กลุ่มที่ 1        10 ท่าน              2018
กลุ่มที่ 2        10 ท่าน              2018
กลุ่มที่ 3        10 ท่าน              2018

รวม  3 Lunch and 9 breaks + Breakfast will be served before 9.00 AM

Time  
วันที่ 1     10.00AM-18.00PM
วันที่ 2     10.00AM-18.00PM
วันที่ 3     10.00AM-16.00PM.

ค่าเรียน 20,000.00 บาท. การชำระเงิน: ใช้วิธีโอนเท่านั้น
Money transfer: To Dr. Schwan Somsiri,
ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
Acc. No.  324-400-9555

 

เปิดรับสมัครแล้วติดต่อ FRONTDESK ของเรา กรุณาอย่าโอนเงิน.

เราจะประกาศว่า Gr.1 , Gr.2, Gr.3 เรียนเมื่อไหร่  2  สัปดาห์ก่อนเรียน จึงจะโอนเงินครับ.

The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club
More information : www.dental-tmd.com

VERSION  05.2018

The S.O.S Orthodontic Study Club

การสอน ทันตกรรมจัดฟัน นอกมหาวิทยาลัยของรัฐ
ที่ The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club.

การสอนของเราเน้นที่ Biomechanics ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจของ ที่คุณหมอทุกท่านที่ต้องการเป็นทันตแพทย์จัดฟันที่ดี ต้องเรียน The S.O.S. Study Club ได้ทำการบรรยาย จากเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายทำให้เข้าใจซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ technique ที่เราใช้มาเวลานานกว่า 39 ปี จึงเป็นเสมือนBrand ของเรา ลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับชมรม จะรู้ดีว่า ผู้สอนมีประสบการณ์ทักษะ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้จากการทำ Research ที่ มหาวิทยาลัย FRANKFYRT/M.

The S.O.S. Study Club ใช้สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ทำการสร้าง Power Point ด้วยตัวเอง มีเคล็ดลับการสอนที่ทำให้เรื่องหนัก เช่น Force System กลายเป็นวิชาที่ง่ายๆ “เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” หากตั้งใจเรียนจริง ๆ อาจารย์ผู้สอน ทพ. ชวาล สมศิริ เป็นผู้ที่บรรยายได้เก่ง พร้อมอารมณ์ขัน มีพรสวรรค์และชำนาญเรื่องของทันตกรรมจัดฟันและ Functional (TMJ related) Occlusion การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMD Treatment) , ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร (Maxillary expansion and advancement, free the mandible), Dentofacial Orthopedics ที่ใช้แรง 1.0-2.0 KG และ ศัลยกรรมจัดฟัน อย่างหาตัวจับได้ยากยิ่ง

The S.O.S. Study Club มีการอัพเดทเนื้อหา ตัวอย่าง Cases และวิธีการสอนใหม่ๆมาตลอด และเป็นสถาบันเอกชนแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่บรรจุเรื่อง ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMD) ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร Jaw Orthopedics และศัลยกรรมจัดฟันลงในหลักสูตร ผู้สอนจะสอนโดยการให้งานทำจริงๆ โดยการให้ดู Demonstration สอนวิธีวิเคราะห์ (4 T in 4 D) และวางแผนการรักษาที่เป็นระบบ หัดเขียนรายงานให้ดู และมีคู่มือให้เป็นแนวทางอ้างอิงถึง 7 เล่ม ลูกศิษย์หลายท่านกล่าวว่า นี่คือ ปรมาจารย์ด้านนี้ตัวจริงที่หายาก ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว จะมีความมั่นใจว่า จะทำการรักษาคนไข้ได้จริง “ ชนิดปล่อยเดี่ยว “ ได้ โดยใช้ technique ของเราแต่เพียง technique เดียวไม่ต้องปัก Screw (MIA) ใช้แก้ปัญหาได้ทุกประเภท โดยไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนเมืองนอก ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆ ไม่ต้องทิ้งคลินิค ไม่ต้องทิ้งครอบครัว และคนรัก ถ้าคุณหมอมี “ศรัทธา” และเชื่อมั่นใน technique ของเรา แล้วมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน ให้การรักษา ในแบบของเรา คุณหมอก็จะสามารถรัษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ. ชวาล อยากจะทิ้งท้ายว่า วันนี้มีความภูมิใจ ที่ได้สร้าง The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club ขึ้นมากว่า 24 ปี รวมประสบการณ์การสอนใน มหาวิทยาลัย แฟรงค์เฟิร์ต อีก 12 ปี มีหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน และมอบให้เป็นสมบัติ ของสมาชิกทุกท่าน อาจารย์ผู้สอนได้พิสูจน์แล้วว่า การเรียนทันตกรรมจัดฟัน และ Jaw Orthopedics สามารถเรียนที่สถาบันของเอกชนก็ได้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านเคยตรัสตอบพราหมณ์ที่ทูลถามว่า ตถาคต ได้ไปเรียนธรรมนี้ ณ. ที่สำนักตักศิลามีชื่อใด พระองค์ตรัสตอบว่า ตถาคต ไม่เคยไป ชื่อสถาบันนั้น ไม่สำคัญ แต่สำคัญอยู่ที่ว่า “ เรียนกับใคร ”

นับจากปี 1996 เป็นต้นมา The S.O.S. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics Study Club คือสถาบันเอกชนแห่งแรก ที่ทำงานทางด้านทันตกรรมจัดฟัน การรักษา Migraine โดยไม่ใช้ยาและ รักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร (TMD) ได้อย่างชัดเจน ดีเยี่ยม สอนให้นักเรียน ใช้สมอง มี วิจารณญาณ ในการรักษา อีกทั้งยังสามารถกลับมาเติมความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มี Technical Support ทั้ง LAB & LINE โทรศัพท์ และ Email นี่คือความภาคภูมิใจของ The S.O.S. Study Club ที่ให้การศึกษาอบรม บุคคลากรทางทันตกรรมที่สนใจวิชาเหล่านี้ ให้มีความรู้จริง การสอนทันตกรรมจัดฟันและ ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร จะต้องสอนให้ผู้ที่จบมาแล้ว ให้มีความมั่นใจในการทำงาน มีการสนับสนุนทางเทคนิค เรียนแล้วทำได้จริง ช่วยตัวเองได้ ทาง Study Club ไม่ทอดทิ้งท่าน ให้คำปรึกษา และเพิ่มพูนความรู้ ในทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นี่คือความภาคภูมิใจของเรา

ทพ. ชวาล สมศิริ, ท. 988 B.Sc., D.D.S.

Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics, TMD

Surgical Orthodontics

2017.09


File : The S.O.S Orthodontic Study Club 2015.01. การสอนของเรา

The S.O.S. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics Study Club
เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นปีที่ 2018


• ระดับ Postgraduate สาขาวิชา Functional Jaw Orthopedics, การรักษาความผิดปกติของ ข้อต่อขากรรไกร และการรักษา ไมเกรนโดยไม่ต้องใช้ยา ร่วมกับการนวดแบบ Orthopedics (กดจุด)
• การรักษาอาการภูมิแพ้ในเด็ก โดยใช้ RME ขยายขากรรไกรบนและโพรงจมูก แก้อาการหายใจทางปาก
• การรักษา Class III แบบ Orthopedics ในเด็ก (ไม่ต้องผ่าตัด) โดยการขยายขากรรไกรบนด้วย RME และกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรบนด้วย Face Mask ทันตกรรมจัดฟัน Edgewise Technique การติด Bracket ที่ถูกต้อง
• การดัดลวดและ Biomechanics ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมขากรรไกร โดยใช้หลักสูตร Part-time 2 ปี 14 Courses เรียนแล้วสามารถทำได้จริง (Finishing & Retention) และแก้งานที่ทำผิดจากที่อื่นมาแล้วได้
สถานที่เรียน ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน และข้อต่อขากรรไกร Orthodontic and Jaw Joint (TMD) Center 28/111 ปากซอย แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34 ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-574-0555, 02-574-6556, 087-700-9919 คุณเอ๋, และ 089-786-0555 คุณพลอย

ผู้สมัครต้องเป็นทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตให้ประกอบการโรคศิลป์จากทันตแพทย์สภา และมีความตั้งใจจริงที่จะเรียนวีธีการจัดฟัน และ Orthopedics ของขากรรไกรระดับสูง ไม่หลงเชื่อและงมงายในเครื่องมือใหม่ๆ ที่นำออกมาขาย ทันตกรรมจัดฟัน และ Jaw Orthopedics เป็นศาตร์ และศิลปะที่ต้องเรียนรู้อย่างจริงจัง และต้องได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้จริงเท่านั้น

SOS. Curriculum Course Contents
:: 1st Meeting of Class
1. COURSE NO. 01
INTRODUCTION TO ORTHODONTICS,  THE EDGEWISE MECHANO-THERAPY,  WIRE BENDING EXERCISE AND NONEXTRACTION TREATMENT (PART I)
2. COURSE NO. 02
INTRODUCTION TO ORTHODONTICS,  THE EDGEWISE MECHANO-THERAPY,  WIRE BENDING EXERCISE AND NONEXTRACTION TREATMENT (PART II)
3. COURSE NO. 03
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS, CLINICAL CEPHALOMETRY AND TREATMENT PLANNING
4. COURSE NO. 04
THE EDGEWISE MECHANO-THERAPY  –  TREATMENT OF THE CLASS II DIVISION 2 CASE ( NONEXTRACTION THERAPY) AND EARLY ORTHOPEDIC TREATMENT FOR  CLASS II CASES
5. COURSE NO. 05
THE EDGEWISE BIOMECHANICS (PART I), TREATMENT OF THE CLASS II DIVISION 1 CASE. EXTRACTION OF THE TEETH 14,24,35 AND 45
6. COURSE NO. 06
THE EDGEWISE BIOMECHANICS (PART III) TREATMENT OF  CLASS III NONSURGERY CASE-EXTRACTION OF THE TEETH 15,25,34 AND 44 AND EARLY ORTHOPEDIC TREATMENT FOR CLASS III CASES
7. COURSE NO. 07
THE EDGEWISE BIOMECHANICS (PART II) – TREATMENT OF CLASS I MAXILLO-MANDIBULAR ANTERIOR PROTRUSION CASE –  EXTRACTION OF THE TEETH 14,24,35 AND 45
8. COURSE NO. 08
EXTRACTION OF THE 2 ND PREMOLARS
9. COURSE NO. 09
EXTRACTION OF THE 1ST MOLARS
10. COURSE NO. 10
TEMPOROMADIBULAR DISORDERS:  AN ORTHODONTIC POINT OF VIEW
11. COURSE NO. 11
ADULT TREATMENT AND REVISION OF THE PREVIOUSLY TAUGHT PRINCIPLES OF THE EDGEWISE TECHNIQUE AND EXAMINATION
12. COURSE NO. 12
SURGICAL ORTHODONTIC CORRECTION FOR DENTOFACIAL DEFORMITIES
13. COURSE NO. 13
CURRENT CONCEPTS OF HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT, BONE BIOLOGY AND  MANAGEMENT OF ATYPICAL CASES:  ANKYLOSIS,  EMBEDDED CANINE, CONGENITAL MISSING, TRANSPOSITION  AND ASYMMETRICAL CASES


ดาวน์โหลดเอกสาร
Documents
1. APP- เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร-เชิญสัมภาษณ์ Download
2. APPLICATION FORM (ใบสมัคร) Download
3. Currriculum Course No 1 -13 Download
4. Info about us SOS Download
5. RESUME Download

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...