ทันตกรรมจัดฟัน รักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ

พ.ศ. 2518


พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2525 - 2537

 
วท.บ., ทบ. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )


Diplomate, German Board of Dentofacial Orthopedics
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน และ ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกร 
ทันตแพทยสภา, รัฐเฮสเซน, เยอรมนี


Assistant Medical Director (Oberarzt), Senior Staff
อาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี.
ที่ปรึกษาและหัวหน้าคณะทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา
   
- ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกร
   - การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
   - การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับศัลยกรรมช่องปาก      กระดูกขากรรไกรและใบหน้า.

 

หนังสือรับรองและวุฒิบัตร

 

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...